OverClocking Guru 4um FAQ

Zde naleznete odpovědi na otázky o funkcionalitě tohoto webu. Použijte odkazy nebo vyhledávání níže k nalezení cesty jak udělat to, co vás zajímá.

Povolit přidávat komentáře

The Allow comments to be posted option controls the commenting ability of your viewers. When this option is disabled, only you and blog moderators will be able to comment on the entry. If you are allowed to edit entries, you may turn this option on and off after an entry has been published to control the commenting ability as time passed.

You may set the default for this choice in the Blog Control Panel.

Moderate comments before posting

The Moderate comments before posting option controls the visibility of comments. When this option is enabled, comments by anyone other than you and blog moderators are invisible until you approve them. If you are allowed to edit entries, you may turn this option on and off after an entry has been published to control the visibility of new comments as time passed.

You may set the default for this choice in the Blog Control Panel.

Allow trackback / pingback

The Allow trackback / pingback option controls the usability of trackbacks and pingbacks. When this option is enabled, other blogs may post trackback (or pingback) entries to your blog. Trackback and pingback entries are always moderated by default so they will not be seen by anyone else until you approve them. If you are allowed to edit entries, you may turn this option on and off after an entry has been published.

You may set the default for this choice in the Blog Control Panel.

This option will not appear if trackbacks / pingbacks have been disabled by the administrator.

Notify blogs linked within this blog entry

The Notify blogs linked within this blog entry and Send Trackback / Pingback to options allow you to notify other blogs that you have posted an entry in regard to them. You should always include the link to the other blog entry in your entry. Once you send the pingback request, the other blog is going to request your entry and verify that you really did include the link. If you are allowed to edit entries, you may still send pingback notices after the entry has been published.

This option will not appear if trackbacks / pingbacks have been disabled by the administrator.

Omezit zobrazení položky blogu na kontakty a moderátory

The Restrict entry viewing to Contacts and Blog Moderators option will restrict the viewing of an entry to just those members on your contact list and to Blog moderators. This allows you to leave your blog open to all members but still have the ability to restrict viewing on an entry to entry basis.

Prohledat FAQ

Tuto volbu vyberte, pokud chcete prohledávat kromě názvů i text FAQ.

Zde si vyberte jakým způsobem bude vyhodnocen váš dotaz. „Alespoň jedno slovo“ vrátí nejvíce ale pravděpodobně málo relevantních výsledků. Na druhou stranu „Kompletní fráze“ najde pouze položky které obsahují naprosto přesně zadaný dotaz.