OverClocking Guru 4um FAQ

Zde naleznete odpovědi na otázky o funkcionalitě tohoto webu. Použijte odkazy nebo vyhledávání níže k nalezení cesty jak udělat to, co vás zajímá.

Pending Entries

Entries that you wish to create now but have them become publicly available at a later time are referred to as Pending Entries. To create a pending entry, create an entry as normal but before submitting the entry, find Publish Status in the Miscellaneous Options on the lower section of the entry creation page. This option defaults to Publish Now.

Change Publish Now to Publish On and then choose the date and time that you wish for the entry to go live. Due to the architecture, pending entries can appear a few minutes later than the time that you specify but they will have a time stamp that matches the date and time that you choose.

Your Pending and Draft entries are only viewable by you until they are published.

Draft Entries

Draft entries allow you to compose an entry in stages. To create a draft entry, create an entry as normal but before submitting the entry, find Publish Status in the Miscellaneous Options on the lower section of the entry creation page. This option defaults to Publish Now.

Change Publish Now to Draft and then save. Alternatively, you may press the Save Draft button at any time.

Your Pending and Draft entries are only viewable by you until they are published.

Past Date Entries

You may also post entries that have a time stamp in the past. This is useful for those entries that you just forgot to post and they work best in chronological order.

To past date an entry, create an entry as normal but before submitting the entry, find Publish Status in the Miscellaneous Options on the lower section of the entry creation page. This option defaults to Publish Now.

Change Publish Now to Publish On and then choose the date and time that you wish for the entry to appear to have been posted. If you select a date in the future, you will be creating a Pending Entry.

Prohledat FAQ

Tuto volbu vyberte, pokud chcete prohledávat kromě názvů i text FAQ.

Zde si vyberte jakým způsobem bude vyhodnocen váš dotaz. „Alespoň jedno slovo“ vrátí nejvíce ale pravděpodobně málo relevantních výsledků. Na druhou stranu „Kompletní fráze“ najde pouze položky které obsahují naprosto přesně zadaný dotaz.