Některé soubory fotek .jpg se neotevřou. Mají stejnoupříponu, nejsou poškozené a jedny .jpg se otevřou a některé ne. Přitom jsou vestejném seznamu. Jedná se o fotografie. Hledal jsem na internetu, ale nikdonerozumí. Myslí, že jsou poškozeny, nebo navrhují jiný prohlížeč atd. Souborybyly zkopírovány najednou z mobilu a několik jich nejde běžně otevřít. Nutnopoužít jiný program nebo prohlížeč pro jejich otevření, tam se otevřou. V čem se tedy liší, když jsou všechny.jpg.